CUALDE, UN AGENT ACREDITAT

18 Jan CUALDE, UN AGENT ACREDITAT

Seguint amb el nostre objectiu de ser un Operador de confiança, i després de la Certificació AEOF 10000038QM d’Operador Econòmic Autoritzat, aquesta setmana ens han ACREDITAT com a AGENT ACREDITAT amb el registre ÉS/RA/00383-01/0313,

El passat 4 de març de 2010 va ser publicat en el DOUE [Diari Oficial de la Unió Europea], el REGLAMENT (CE) nº 185/2010 DE LA COMISSIÓ sobre normes comunes per a la seguretat de l’aviació civil amb la finalitat d’harmonitzar l’aplicació del reglament marco (CE) nº 300/2008 i els seus corresponents actes de desenvolupament.

Noti’s que:

“agent acreditat: la companyia aèria, l’agent, el transitario o qualsevol altra entitat que realitza els controls de seguretat de la càrrega”

És a dir: tota entitat que apliqui els controls de seguretat haurà de gaudir de reconeixement com a agent acreditat. Això inclou a proveïdors logístics, tercers responsables dels serveis d’emmagatzematge integrat i transport, companyies aèries i agents d’assistència en terra.