Seguretat

Cualde Logístics actua com a operador logístic des de fa més de 60 anys, oferint 9.700 m2 gestionats amb l'última tecnologia. La nostra prioritat és la seguretat, tant en la divisió del transport com en el magatzem.


Per a això, comptem amb un servei exclusiu realitzat per SECURITAS, oferint als clients de Cualde la màxima garantia en seguretat i tranquil•litat. Gràcies a això, Cualde va quedar finalista amb el Projecte de Seguretat de CCTV IP del Premi Secutity Forum, destacant ser el Primer Premi en Seguretat del sector logístic.


Els serveis que disposem són:


- Càmeres wifi en els toros, es poden enviar on-line vídeos de la càrrega i descàrrega, així com la traçabilitat de la mercaderia.


- Sistemes de seguretat amb vídeo vigilància les 24hores amb 32 càmeres.


- Protecció mitjançant circuit tancat CCTV de Vídeo-Vigilància.


- Responsable de seguretat per fer seguiments aleatoris dels lliuraments/recollits.


- 2 gàbies de seguretat amb CCTV per a aquelles mercaderies que ho requereixin.


- Fotografies a temps real de totes les entrades al moment de la descàrrega de la mercaderia.


- Gravadors i control d'accés.


- Radiofreqüència i codi de barres per localitzar la mercaderia a tot moment


Amb l'ús de la tecnologia més avançada, tant en el magatzem com en el transport, realitzem una òptima gestió dels nostres serveis i fomentem la interactivitat amb els nostres clients mitjançant el sistema informàtic, ja que aquest permet: la consulta via web dels lliuraments (POD’s), estoc, traçabilitat, etc; enviament d'alertes via web o sms; intercanvis EDI per protocols i intercanvis TOMTOM WORK; localització automàtica de vehicles (GPS); trace & tracking; …