Història

L’actual raó social de Cualde Logistics SLU, té el seu origen en Ttes José Cucurull.
L’any 1952 i des del seu Osca natal, s’estableix a Barcelona José Cucurull Valle, un home emprenedor que amb prou feines va adquirint alguns camions com Ford, Berliet o Chevrolet, o un espectacular Sava-Austin, amb els quals va anar muntant la seva pròpia flota.
La seva especialitat, la distribució urbana i una oferta pionera en servei de transport de mercaderia fins a l’aeroport de la Ciutat Comtal.

 

En el 1968 mor el fundador i l’empresa passa a anomenar-se Ttes. Vídua de J. Cucurull. No sense esforç, el creixement continua i la flota, que ja la formen vehicles Pegàs, Avia i Ebre, tenen la seva pròpia identitat reconeguda pel color verd de les cabines.

 

LLes dècades dels ’70 i ’80, són les de l’expansió d’activitats acompanyades per l’alliberament del mercat d’importació de béns d’equip, la qual cosa facilita la compra de camions d’importació.

 

En el 1981, és quan introduïm el nou logotip el qual donarà lloc a l’evolució de l’actual imatge corporativa adoptant petites variacions al llarg d’aquests anys mantenint la mateixa essència; rombe ratllat de color groc de cadmi.

 

En el 1990 iniciem les activitats de magatzematge atenent la demanda dels clients i Ttes. Vídua de J. Cucurull passa a ser l’operador logístic Cualde Control SA adoptant definitivament en el 2010, la forma jurídica actual de Cualde Logistics SLU..

 

Des de llavors, hem anat obrint diferents naus atenent a les necessitats dels nostres clients especialitzar-nos en serveis de logística depenent del tipus de mercaderia (magatzematge de mercaderia en trànsit, mercaderia de poca rotació, preparació de comandes,…).

 

Destacant la Seu Central situada a Cornellà de Llobregat i inaugurada el dia 19 de Desembre del 2002; un magatzem de 7.700 m2 i 1.000 m2 d’oficines, nou molls de càrrega, un pont grua i zones de preparació de comandes (picking), amb els últims avançaments en manutenció i informàtica.

 

La inauguració va coincidir amb el 50è Aniversari de la Fundació de la nostra empresa. A l’acte va acudir el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques l’Hble. Sr. Felip Puig Godes i ens van acompanyar tots els nostres clients i treballadors.

1947_1_screen_OK
1952_1_screen_OK
1952_2_screen_OK
1952_3_screen_2_OK
1952_3_screen_OK
1952_4_screen_OK
1952_5_screen_OK
1968_1_screen_OK
1968_2_screen_OK
1968_3_screen_OK
1989_1_screen_OK
1989_2_screen_OK
1990_1_screen_OK
1990_2_screen_OK
1996_2_screen_OK
1997_1_screen_OK
1998_1_screen_OK
2002_1_screen_2_OK
2002_1_screen_OK
2002_2_screen_OK
2002_3_screen_OK
2002_4_screen_OK
2002_5_screen_OK
2002_6_screen_OK
2002_7_OK
2002_8_OK
2002_9_OK
2002_10_OK
2002_11_OK
2002_12_OK